برنامه کارگاهها و کلاس های آموزشی

۱) با کلیک بر روی نام دوره آموزشی میتوانید اطلاعات بیشتری را در مورد آزمون مشاهده کنید.

۲) کلیک بر روی ثبت نام به شما امکان ثبت نام مستقیم و آنلاین را می دهد.