شش باید و نبایدی که به موفقیت شما در امتحان آیلتس کمک می کنند

میدونید ما بعد از سالها به تجربه دریافته ایم که در نظر گرفتن نکاتی که در ادامه آمده است میتوانید تاثیر بسزایی در موفقیت شما در امتحان داشته باشد. پیشنهاد میکنم که مطلب زیر را مرور کنید و بکار ببندید. امیدواریم که مرور نکات زیر به موفقیت شما کمک کنه. شش کاری که باید انجام […]

read more

آمادگی برای روز مصاحبه

سلام به همگی ، همه چیز خوبه؟ بچه ها امروز یک موضوعی نظر منو جلب کرد که ترجیح دادم با شما هم درباره اش صحبت کنم. من امروز شرکت یکی از دوستانم  بودم که اتفاقا چند نفر برای مصاحبه ی شغلی اومده بودن. طرز  لباس پوشین و تیپ رفتاری این اشخاص واقعا برای من جالب […]

read more
Showing all 2 results