شش باید و نبایدی که به موفقیت شما در امتحان آیلتس کمک می کنند

میدونید ما بعد از سالها به تجربه دریافته ایم که در نظر گرفتن نکاتی که در ادامه آمده است میتوانید تاثیر بسزایی در موفقیت شما در امتحان داشته باشد. پیشنهاد میکنم که مطلب زیر را مرور کنید و بکار ببندید. امیدواریم که مرور نکات زیر به موفقیت شما کمک کنه. شش کاری که باید انجام […]

read more

راهکارهایی برای Reading_ قسمت اول

روز به خیر، دوستان من سعی کردم تا امروز تا حدی شما را با هویت کلی امتحان و روند شروع امتحان آشنا بکنم. امروز تصمیم دارم شما را با بخش Reading آشنا کنم. ریدینگ دومین مهارتی است که در آزمون آیلتس مورد سنجش قرار می‌گیرد. این بخش سه یا چهار متن که از آسان به […]

read more
Showing all 2 results