(۱با کلیک بر روی نوع آزمون Academic و یا General میتوانید اطلاعات بیشتری را در مورد آزمون مشاهده کنید.

 (۲کلیک بر روی Register به شما امکان ثبت نام مستقیم و آنلاین را می دهد.

۳) هزینه آزمون بر طبق مصوبه ۳۰-۵-۱۳۹۷ سازمان سنجش  ۲۷,۹۵۰,۰۰۰ ریال و به صورت علی الحساب می باشد. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

ساعت شروع آزمون ساعت ۹ صبح است. داوطلبان می بایست حداقل ۴۵ دقیقه پیش از آغاز امتحان در محل حضور داشته باشند.

برای دیدن نتایج آزمونهای گذشته اینجا را کلیک کنید.

 

 1. برروی گزینه ثبت نام یاRegister  در مقابل تاریخ مورد نظر کلیک کنید.
 2. سیستم شما را به سایت رسمی IDP هدایت میکند www.my.ieltsessentials.com
 3. برروی دکمه “Continue”  کلیک کنید.
 4. چنانچه از قبل نام کاربری و رمز دارید اطلاعات خود را وارد کنید. در غیر این صورت برروی دکمه “Create New User” کلیک کنید.
 5. اطلاعات خود را در جای خالی وارد کنید و در پایان هر قسمت با فشار دادن دکمه “Continue”  به مرحله بعد وارد شوید.
 6. بعد ازاتمام مرحله  اول برای شما ایمیلی ارسال میشود که نام کاربری شما را به شما اطلاع میدهد. نام کاربری شامل ۳ حرف اول اسم شما, روز و ماه تاریخ تولد و ۴ عدد اول شماره پاسپورت شما می باشد. 
 7. در مرحله دوم شما باید عکس پاسپورت خود را آپلود کنید. این عکس شامل صفحه اول و صفحه دوم پاسپورت می باشد. دقت کنید که عکس پاسپورت شما واضح باشد و از آپلود کردن عکس شخصی خودداری کنید.
 8. در مرحله سوم اگر دانشگاه مورد نظر شما عضو سیستم دانلود الکترونیکی هست اطلاعات دانشگاه را وارد نمایید. اگر دانشگاه شما عضو سیستم دانلود الکترونیکی نیست با فشار دادن دکمه “Continue” به مرحله بعد بروید.
 9. در مرحله پس از کلیک برروی دکمه “ Terms & Conditions”  و فشار دادن دکمه “Continue” به مرحله پرداخت وارد می شوید.
 10. در این مرحله با فشاردادن دکمه “Pay Online”  به درگاه اینترنتی وصل میشوید.
 11. مشخصات کارت بانکی خود را وارد و هزینه امتحان را پرداخت و ثبت نام خود را قطعی کنید.

IELTS EXAMS

ExamDateStatusLocationPrice
Academic6-Apr-19 (17فروردین) Reservation EndedTehran (map)27,950,000 Rls علی الحساب
General6-Apr-19 (17فروردین) RegisterTehran (map)27,950,000 Rls علی الحساب
Academic6-Apr-19 (17فروردین) Reservation EndedKaraj (map)27,950,000 Rls علی الحساب
General6-Apr-19 (17فروردین) RegisterKaraj (map)27,950,000 Rls علی الحساب
Academic6-Apr-19 (17فروردین) Reservation EndedShiraz (map)27,950,000 Rls علی الحساب
General6-Apr-19 (17فروردین) Reservation EndedShiraz (map)27,950,000 Rls علی الحساب
Academic13-Apr-19 (24فروردین) RegisterTehran (map)27,950,000 Rls علی الحساب
Academic27-Apr-19 (7اردیبهشت) RegisterTehran (map)27,950,000 Rls علی الحساب
General27-Apr-19 (7اردیبهشت) RegisterTehran (map)27,950,000 Rls علی الحساب
Academic4-May-19 (14اردیبهشت) RegisterTehran (map)27,950,000 Rls علی الحساب
Academic11-May-19 (21اردیبهشت) RegisterTehran (map)27,950,000 Rls علی الحساب
General11-May-19 (21اردیبهشت) RegisterTehran (map)27,950,000 Rls علی الحساب
Academic11-May-19 (21اردیبهشت) RegisterKaraj (map)27,950,000 Rls علی الحساب
General11-May-19 (21اردیبهشت) RegisterKaraj (map)27,950,000 Rls علی الحساب
Academic11-May-19 (21اردیبهشت) RegisterKish (map)27,950,000 Rls علی الحساب
General11-May-19 (21اردیبهشت) RegisterKish (map)27,950,000 Rls علی الحساب
Academic18-May-19 (28اردیبهشت) RegisterTehran (map)27,950,000 Rls علی الحساب
Academic23-May-19 (2خرداد) RegisterTehran (map)27,950,000 Rls علی الحساب
General23-May-19 (2خرداد) RegisterTehran (map)27,950,000 Rls علی الحساب
Academic23-May-19 (2خرداد) RegisterKaraj (map)27,950,000 Rls علی الحساب
General23-May-19 (2خرداد) RegisterKaraj (map)27,950,000 Rls علی الحساب
Academic23-May-19 (2خرداد) RegisterShiraz (map)27,950,000 Rls علی الحساب
Academic1-Jun-19 (11خرداد) RegisterTehran (map)27,950,000 Rls علی الحساب
General1-Jun-19 (11خرداد) RegisterTehran (map)27,950,000 Rls علی الحساب
Academic13-Jun-19 (23خرداد) RegisterTehran (map)27,950,000 Rls علی الحساب
Academic13-Jun-19 (23خرداد) RegisterKaraj (map)27,950,000 Rls علی الحساب
Academic22-Jun-19 (1تیر) RegisterTehran (map)27,950,000 Rls علی الحساب
Academic29-Jun-19 (8تیر) RegisterTehran (map)27,950,000 Rls علی الحساب
General29-Jun-19 (8تیر) RegisterTehran (map)27,950,000 Rls علی الحساب
Academic29-Jun-19 (8تیر) RegisterShiraz (map)27,950,000 Rls علی الحساب
General29-Jun-19 (8تیر) RegisterShiraz (map)27,950,000 Rls علی الحساب
Academic29-Jun-19 (8تیر) RegisterKaraj (map)27,950,000 Rls علی الحساب
General29-Jun-19 (8تیر) RegisterKaraj (map)27,950,000 Rls علی الحساب
Academic6-July-19 (15تیر) RegisterTehran (map)27,950,000 Rls علی الحساب
General6-July-19 (15تیر) RegisterTehran (map)27,950,000 Rls علی الحساب
Academic6-July-19 (15تیر) RegisterKaraj (map)27,950,000 Rls علی الحساب
General6-July-19 (15تیر) RegisterKaraj (map)27,950,000 Rls علی الحساب
Academic18-July-19 (27تیر) RegisterTehran (map)27,950,000 Rls علی الحساب
Academic27-July-19 (5مرداد) RegisterTehran (map)27,950,000 Rls علی الحساب
General27-July-19 (5مرداد) RegisterTehran (map)27,950,000 Rls علی الحساب
Academic27-July-19 (5مرداد) RegisterShiraz (map)27,950,000 Rls علی الحساب
General27-July-19 (5مرداد) RegisterShiraz (map)27,950,000 Rls علی الحساب
Academic27-July-19 (5مرداد) RegisterKish (map)27,950,000 Rls علی الحساب
General27-July-19 (5مرداد) RegisterKish (map)27,950,000 Rls علی الحساب