آزمون مصاحبه (Speaking Exam)

برای کسب نمره بالاتر در آزمون مصاحبه توصیه میکنیم که موارد زیر را برای آمادگی بیشتر مرور کنید:

1. آزمون مصاحبه در فاصله زمانی یک هفته قبل از امتحان کتبی انجام میشود (در بعضی مواقع احتمال برگزاری آزمون بعد ازامتحان کتبی نیز میباشد).

2. مدت زمان این آزمون ۱۱ الی ۱۴ دقیقه میباشد.

3. این امتحان توسط ممتحن مورد تایید به صورت حضوری انجام گرفته و ضبط میگردد.

4. به منظور تکمیل مراحل ثبت نام، هنگام مراجعه برای آزمون مصاحبه از هر متقاضی عکس گرفته میشود.

5. به فاصله ۱۰ الی ۱۲ روز قبل از امتحان کتبی, ایمیلی مبنی برتعیین آزمون شفاهی دریافت خواهید کرد. همچنین بعد از دریافت ایمیل یاد شده, داوطلبان می توانند با کلیک برروی لینک مشخص شده, آزمون مصاحبه خود را با توجه به برنامه شخصی خود انتخاب نمایند.

6. چنانچه داوطلبان به فاصله 2 روز بعد از ارسال ایمیل یاد شده, اقدام به تعیین آزمون مصاحبه خود ننمایند,آیلتس تهران اقدام به تعیین آزمون مصاحبه می نماید.

7. لطفاً توجه داشته باشید که هیچ گونه تغییری در زمان امتحان مصاحبه امکانپذیر نمیباشد و داوطلبانی که در تاریخ معین شده حضور نداشته باشند برای آنها وقت مجدد در نظر گرفته نخواهد شد. از متقاضیان عزیز تقاضا میشود ۱۰ دقیقه قبل از شروع امتحان در محل امتحان حضور داشته باشند.

8. همراه داشتن پاسپورت در روز امتحان مصاحبه الزامی میباشد, درغیر این صورت از شرکت در امتحان منع خواهید شد.

9. در صورتي كه بنا به دلايل غيرقابل پيش بينی قادر به شركت در آزمون مصاحبه نباشيد، در صورت ارايه مدارك مستدل، آيلتس تهران برای شما آزمون مجدد در نظر ميگيرد.

10. در نظر داشته باشيد ,برای برنامه ريزی دوباره مبلغ 50,000 تومان دريافت ميشود.

Mar. 19, 2018

…همین حالا امتحان خود را انتخاب کنید تا دعوتنامه