برای امتحان کاملا آماده شوید و موارد آموزشی و تکمیلی زیر را مطالعه بفرمایید

همین حالا امتحان خود را انتخاب کنید تا دعوتنامه …

آزمون مصاحبه  در فاصله زمانی یک هفته قبل از امتحان کتبی انجام میشود (در بعضی مواقع احتمال برگزاری آزمون بعد از امتحان کتبی نیز میباشد)

مدت زمان این آزمون ۱۱ الی ۱۴ دقیقه میباشد.

این امتحان توسط ممتحن مورد تایید به صورت حضوری انجام گرفته و ضبط میگردد.

به منظور تکمیل مراحل ثبت نام، هنگام مراجعه برای آزمون مصاحبه از هر متقاضی عکس گرفته میشود.

 به فاصله ۱۰ الی ۱۲ روز قبل از امتحان کتبی, ایمیلی مبنی برتعیین آزمون شفاهی دریافت خواهید کرد. همچنین بعد از دریافت ایمیل یاد شده, داوطلبان می توانند با کلیک برروی لینک مشخص شده, آزمون مصاحبه خود را با توجه به برنامه شخصی خود انتخاب نمایند

چنانچه داوطلبان به فاصله 2 روز بعد از ارسال ایمیل یاد شده, اقدام به تعیین آزمون مصاحبه خود ننمایند,آیلتس تهران اقدام به تعیین آزمون مصاحبه می نماید

لطفا” توجه داشته باشید که هیچ گونه تغییری در زمان امتحان مصاحبه امکان پذیر نمیباشد. و داوطلبانی که در تاریخ معین شده حضور نداشته باشند برای آنها وقت مجدد در نظر گرفته نخواهد شد. از متقاضیان عزیز تقاضا می شود۱۰دقیقه قبل از شروع امتحان در محل امتحان حضور داشته باشند.

همراه داشتن پاسپورت در روز امتحان مصاحبه الزامی میباشد, در غیر این صورت از شرکت در امتحان منع خواهید شد

در صورتي كه بنا به دلايل غير قابل پيش بيني قادر به شركت در آزمون مصاحبه نباشيد, در صورت ارايه مدارك مستدل,‌ آيلتس تهران براي شما آزمون مجدد در نظر ميگيرد.

در نظر داشته باشيد ,‌جهت برنامه ريزی مجدد مبلغ 50,000 تومان دريافت ميشود.

Mar. 13, 2018